Mustafa Kemal Paşa Anıt Çeşmesi
Mustafa Kemal Paşa Anıt Çeşmesi

Şanlıurfa şehir merkezinin kuzeyinde, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin yolu kavşağındaki Abide meydanı içerisinde yer almaktadır. I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale’de Mustafa Kemal Paşa komutasında savaşan urfalı şehit ve gazilerin...

read more
Hz. İbrahim Makamı
Hz. İbrahim Makamı

M.Ö. 2000 yıllarında bu bölgede yaşayan Hz. İbrahim (a.s.)’ın; ilahlık iddasında bulunan Kral Nemrut (NaramSin) ve halkın taptığı putlara ibadet etmeyi reddetip, insanları tek tanrı inancına davet edince, Nemrut; Hz. İbrahim’i...

read more
Halil-ür Rahman Medresesi
Halil-ür Rahman Medresesi

Balıklıgöl’ün hemen dibinde, güney kıyısında bulunan camidir. Halk arasında Döşeme Cami olarak da bilinir. Özünde 504 yılında Rahip Urbiryus tarafından yaptırılan Meryem Ana Kilisesi’dir. Abbasi Halifesi Me’mun Dönemi’nde (818-833) camiye...

read more
Yeni Mevlidi Halil Camii
Yeni Mevlidi Halil Camii

Hz. İbrahim’in doğduğu mağaranın batısında yer alan Yeni Mevlidi Halil Camiinin inşaatına 1980 yılında başlanmış ve 1988 yılında ibadete açılmıştır. Doğusunda bulunan Mevlidi Halil camisi ile aynı adı taşıyan bu camii Şanlıurfa’nın en...

read more
Tektek Dağları Milli Parkı
Tektek Dağları Milli Parkı

Tektek Dağları (Aktepe)’nın yüksekliği 801 metre olup Viranşehir ile Harran Ovası arasında kuzey güney doğrultusunda uzanan kıvrım dağlarıdır. Genel olarak basık bir plato görünümündedir ve kalkerli bir yapıya sahiptir. Üzerinde taşıdığı...

read more
Ahmedi Bican Cami
Ahmedi Bican Cami

İlçe merkezinde ticaret faaliyetlerinin yapıldığı işyerleriyle çevrili durumdaki bu cami, yanına sonradan inşa edilmiş olan Yeni Camii ile aynı avlu içindedir. İnşa kitabesi bulunmayan caminin 5 Ramazan 1304/1882 yılında Kürkçüzade Ahmet Bican...

read more
Şazeli Ali Dede Türbesi
Şazeli Ali Dede Türbesi

Şazeli Ali Dede 17.yy.’de Urfa’da yaşamış Kadiri tarikatına bağlı Şazeli kolundan bir tarikat şeyhidir. Ali Dede Afrika’dan İstanbul’a gitmiş ve Erenköy’e yerleşmiştir. Daha sonra Urfa’ya gelip Halil ür-Rahman civarına yerleşerek burada tekke...

read more
Savaşan Köyü
Savaşan Köyü

Halk arasında Bilesur ismiyle tanınan bu köyde en dikkat çeken yapı kayadan oyularak yapılmış olan kaya kilisesidir. Kaya kilisesi iki bölümlü bir yapıdır. Üç tarafında kaya kütlesi bulunan kilisenin kuzey cephesi tamamıyla acıktır. Kilisenin...

read more
Harran Kümbet Evleri (Kültür Evi)
Harran Kümbet Evleri (Kültür Evi)

Harran’a sur içinde bulunan bu evler; Kümbet evler, Kubbeli evler ve Konik Evler olarak ta anılmaktadırlar. 1979 yılında arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak ilan edilen Harran’da bu yapılar korumaya alınmıştır. Bu kapsamda Sur içindeki...

read more
Mezra Teleilat Höyük
Mezra Teleilat Höyük

Birecik ilçesinin 5 km. güneyinde, Mezra Köyü’nün hemen batısında yer alan höyük, yerel olarak Teleilat adı ile bilinmektedir. Ancak bu adı taşıyan başka kazı yerleri de bulunduğundan, herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için kazı...

read more