İbrahim Tatlıses Müzik Müzesi
İbrahim Tatlıses Müzik Müzesi

Bir zamanlar Şanlıurfa müziğin kalbinin attığı Harrankapı’daki ‘Yasin’in Kahvesi’ni kamulaştırarak restore eden Şanlıurfa Belediyesi tarihi mekanı “Müzik Müzesi”ne dönüştürdü. Şanlıurfa Belediye Meclis Üyeleri...

read more
Tektek Dağları Milli Parkı
Tektek Dağları Milli Parkı

Tektek Dağları (Aktepe)’nın yüksekliği 801 metre olup Viranşehir ile Harran Ovası arasında kuzey güney doğrultusunda uzanan kıvrım dağlarıdır. Genel olarak basık bir plato görünümündedir ve kalkerli bir yapıya sahiptir. Üzerinde taşıdığı...

read more
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi

Bölgenin çok zengin bir arkeolojik geçmişinin bulunması ve 1969 yılında faaliyete açılan eski müzenin ihtiyaca cevap vermemeye başlaması sebebiyle potansiyeline uygun olarak 200 dönümlük kompleks bir arazi üzerinde, eski müzenin 12 katı...

read more
Kent Müzesi
Kent Müzesi

Urfa şehir surlarının Beykapısı mevkiindeki bu kule, Haçlı Kontluğu döneminde inşa edilmiştir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde kapı ağalığı Mahmutoğlu ailesine verildiğinden onların ismiyle tanınmıştır. 24 Mart...

read more
Savaşan Köyü
Savaşan Köyü

Halk arasında Bilesur ismiyle tanınan bu köyde en dikkat çeken yapı kayadan oyularak yapılmış olan kaya kilisesidir. Kaya kilisesi iki bölümlü bir yapıdır. Üç tarafında kaya kütlesi bulunan kilisenin kuzey cephesi tamamıyla acıktır. Kilisenin...

read more
Yeni Mevlidi Halil Camii
Yeni Mevlidi Halil Camii

Hz. İbrahim’in doğduğu mağaranın batısında yer alan Yeni Mevlidi Halil Camiinin inşaatına 1980 yılında başlanmış ve 1988 yılında ibadete açılmıştır. Doğusunda bulunan Mevlidi Halil camisi ile aynı adı taşıyan bu camii Şanlıurfa’nın en...

read more
Şair Sakıb’ın Köşkü
Şair Sakıb’ın Köşkü

Konağı yaptıran ve 17961876 yılları arasında yaşayan Birecikli Şair Sakıp’ın adını taşıyan köşk Haleplibahçe içerisindedir. Günümüzde Şanlıurfa Belediyesi Koruma Amaçlı İmar Müdürlüğü olarak kullanılan iki katlı köşk, doğu batı yönünde dikdörtgen...

read more
Çarmelik Kervansarayı
Çarmelik Kervansarayı

Büyük Han Köyü’ndedir. Kesin inşa tarihi tam olarak bilinmeyen yapıdan Evliya Çelebi’nin söz etmiş olması 17. yüzyıl ortalarında mevcut olduğunu göstermektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Suruç’tan kalkarak batıya doğru iki...

read more
Şazeli Ali Dede Türbesi
Şazeli Ali Dede Türbesi

Şazeli Ali Dede 17.yy.’de Urfa’da yaşamış Kadiri tarikatına bağlı Şazeli kolundan bir tarikat şeyhidir. Ali Dede Afrika’dan İstanbul’a gitmiş ve Erenköy’e yerleşmiştir. Daha sonra Urfa’ya gelip Halil ür-Rahman civarına yerleşerek burada tekke...

read more
Halil-ür Rahman Medresesi
Halil-ür Rahman Medresesi

Balıklıgöl’ün hemen dibinde, güney kıyısında bulunan camidir. Halk arasında Döşeme Cami olarak da bilinir. Özünde 504 yılında Rahip Urbiryus tarafından yaptırılan Meryem Ana Kilisesi’dir. Abbasi Halifesi Me’mun Dönemi’nde (818-833) camiye...

read more