Göbeklitepe
Göbeklitepe

Göbeklitepe Şanlıurfa il merkezinin kuzeydoğusunda, merkeze yaklaşık 20 km uzaklıkta, Germüş dağ sırasının en doğusunda yer alır. İlk kez arkeologlarca 1964 yılında kayda geçirilen tepe Atatürk Barajı kurtarma kazılarında yetişmiş Alman arkeolog...

read more
Şair Sakıb’ın Köşkü
Şair Sakıb’ın Köşkü

Konağı yaptıran ve 17961876 yılları arasında yaşayan Birecikli Şair Sakıp’ın adını taşıyan köşk Haleplibahçe içerisindedir. Günümüzde Şanlıurfa Belediyesi Koruma Amaçlı İmar Müdürlüğü olarak kullanılan iki katlı köşk, doğu batı yönünde dikdörtgen...

read more
Çarmelik Kervansarayı
Çarmelik Kervansarayı

Büyük Han Köyü’ndedir. Kesin inşa tarihi tam olarak bilinmeyen yapıdan Evliya Çelebi’nin söz etmiş olması 17. yüzyıl ortalarında mevcut olduğunu göstermektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Suruç’tan kalkarak batıya doğru iki...

read more
Mencek Hanı
Mencek Hanı

Kazaz Pazarı civarındaki Mencek Hanı’ndan ilk defa 1716 tarihli Aynı Zeliha binti Hacı Ali vakfiyesinde söz edilmektedir. Tam olarak hangi tarihte inşa edildiği bilinmeyen hanın 1373-1727 yılları arasındaki dönemde inşa edilmiş olabileceği tahmin...

read more
Deyr Yakup (Yakup Manastırı)
Deyr Yakup (Yakup Manastırı)

Şanlıurfa’nın 10 km. güneyindeki dağların üzerindedir. Halk arasında “Nemrut’un Tahtı” “Nemrut’un Mezarı” olarak bilinmektedir. İki katlı, doğu ve batı yönünde dikdörtgen planlı manastırın, zemin katının doğu kesimi üç katlı...

read more
Urfa Kalesi
Urfa Kalesi

814 yılında Abbasiler döneminde, Seleukoslar dönemine ait kalıntılar üzerinde yeniden inşa edildiği kuvvetli bir olasılıktır. Güneydeki kayadan oyma hendeğin M. S. III. yüzyıla ait kaya mezarların üzerine yapıldığı kesilmiş kaya mezarlarından...

read more
Cıncıklı Hamam
Cıncıklı Hamam

Şehrin Karaburç Mahallesi, Hızanoğlu Sokağı’ndaki kitabesi bulunmayan bu hamamın ne zaman yapıldığı bilinmemekle beraber 1729 tarihinde tamir görmüş olan Hızanoğlu Camii ile aynı tarihlerde yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Evliya Çelebinin...

read more