Suruç Ulu Cami
Suruç Ulu Cami

İlçe merkezinin doğusunda bulunan yapı, kuzeybatısındaki medrese hücreleriyle birlikte büyük bir avlu içinde yer almaktadır. İnşa tarihi bilinmeyen ve büyük ölçüde yenilendiği anlaşılan caminin Suruç ilçesinin en eki camilerinden olduğu...

read more
Karaali Kaplıcaları
Karaali Kaplıcaları

Şanlıurfa merkeze 40 km. uzaklıkta bulunan Karaali köyünde yer almaktadır. Kaplıca suyu özellikle romatizmal hastalıklar, deri hastalıkları, kireçlenme, iltihabi hastalıklar ve böbrek taşlarında etkili olmaktadır. Karaali kaplıcalarında su...

read more
İsotçu Pazarı
İsotçu Pazarı

Gümrük Hanı ile eski arasa hamamı arasındaki dükkânlar dizisinin oluşturduğu bir çarşıdır. Urfaya özgü isot (Şanlıurfa pul biberi) ve kuru bakliyat satan esnafın çoğunlukta olduğu bir merkezdir.

read more
Abide Meydanı
Abide Meydanı

Şanlıurfa şehir merkezinin kuzeyinde, Abide meydanı yer almaktadır. Meydan üzerinde; Çanakkale’de Mustafa Kemal Paşa komutasında savaşan urfalı şehit ve gazilerin hatırasına 1917 yılında Mutasarrıf Şehit Nusret Bey tarafından Mustafa Kemal...

read more
Hacı Hafız Ahmet Balak Efendi Evi
Hacı Hafız Ahmet Balak Efendi Evi

Divanyolu postane bitişiğinde yer alan Hacı Hafız Ahmet Balak Evi’nin selamlık kapısı üzerindeki kitabeden 1888 tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Şanlıurfa’da Kültür Bakanlığınca kamulaştırılan ilk sivil mimari yapısıdır. 1979 yılında...

read more
Gümrük Hanı
Gümrük Hanı

Bu hanların en meşhuru içinden Balıklı Göl’ün suyunun da geçtiği Gümrük Han’dır. Son yıllarda budanmış olsa da avlusunda devasa çınar ağaçları bulunur. Han, 1563 yılında Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde inşa edilmiştir. Avlusu çayhaneler, ikinci...

read more
Şeyh Müslüm Camii Suruç
Şeyh Müslüm Camii Suruç

Ziyaret köyünde yer alan cami Eyyubiler döneminde yapılmıştır. Üzeri toprak dam ile örtülü cami bir kaç defa tamir görmüştür. 1636 yılında Bağdat seferine çıkan IV. Murat buraya uğramış camiyi yenileterek genişletmiştir. Cami batı kısmındaki...

read more
Dede Osman Avni Veli Türbesi
Dede Osman Avni Veli Türbesi

Seyyid Dede Osman Avni Baba (ks) Urfa’da yetişen büyük mütefekkir ve mutasavvıflardandır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hayatını; Mevlidi Halil Dergâhında, insanları irşat ile geçirmiştir. Mevlidi Halil Dergâhında bulunan küçük kabristan...

read more
Kazancı Bedih Sokak
Kazancı Bedih Sokak

Şanlıurfa’nın tarihi ve mimari dokusunun önemli bir kısmını sokaklar oluşturur. Yüzlerce güzel ve tarihi sokaktan oluşan bu dokunun önemli bir kısmı bozulmadan günümüze ulaşmıştır. Bazalt taş döşeli bu sokaklarda taş evlerin cumbaları ve kabaltı...

read more