Kavafhane Çarşısı
Kavafhane Çarşısı

Çadırcı Pazarı yanındadır. Dikdörtgen bir meydanın etrafını çevreleyen, tonozlu küçük dükkânlardan oluşmuş tarihi bir çarşıdır. Çarşının doğuda Attar Pazarı’na, batıda Çadırcı Pazarı’na ve batıda Bıçakçı Pazarı’na açılan üç adet kapısı...

read more
Soğmatar Şehir Kalıntıları
Soğmatar Şehir Kalıntıları

Bu tarihi kent kalıntısı merkez ilçeye bağlı Yardımcı (Sumatar) Nahiyesi’ne bağlı Yağmurlu Köyü içindedir. “Soğmatar” kelimesi, Arapça yağmur çarşısı anlamındaki “Suk elMatar” sözcüğünden gelmektedir. Tektek Dağları’nın...

read more
Ellisekiz Meydanı
Ellisekiz Meydanı

Nimetullah Mahallesi’ndeki Osmanlı Dönemine ait dört sokağa açılan tarihi yapıların yoğunlaştığı önemli bir meydandır. Bu meydanın güneyinde kurtuluş ilkokulu (Numune Mektebi XIX. yy. sonları), doğusunda Şeyh Saffet Tekkesi (1892), Şeyh Saffet...

read more
Soğmatar
Soğmatar

Şuayib şehrinden kuzeye dönüp 18 km devam edildiğinde Soğmatar’a gelinir. Soğmatar’ın Harran’a uzaklığı 57 kilometredir. Soğmatar’ın bugünkü adı Yağmurlu Köyü’dür. Soğmatar, Arapçada “sokak” veya “çarşı” anlamına gelen “suk” ile “yağmur” anlamına...

read more
Karaali Seraları
Karaali Seraları

Şanlıurfa’nın 40 km. güneydoğusunda bulunan Karaali Köyü’ndeki sıcak su kaplıcası, pamuk sulama amacıyla yapılan sondaj esnasında tesadüfen bulunmuştur. Yapılan etütler sonucunda bölgede 90. 000 dekarlık bir alanın sıcak su rezervini...

read more
Samsat Hanı (Cevahir Han)
Samsat Hanı (Cevahir Han)

Bugün artık yerinde olmayan Samsat Kapı’nın yanına inşa edildiği için Samsat Han ismini almıştır. Samsat Kapı, Urfa şehri surlarla çevrili iken şehrin kuzey kapısını oluşturuyordu. Yapım tarihi bilinmese de Evliya Çelebi 17. Yüzyılda...

read more
Han El’Barur Kervan Sarayı
Han El’Barur Kervan Sarayı

Harran’ın 20 km. güneydoğusundaki Göktaş Köyü’nde bulunan Eyyubiler dönemine ait bir kervansaray kalıntısıdır. Tektek Dağları olarak anılan dağlık bölgede HarranMusulBağdat yolu güzergâhında bulunan bu kervansaray; giriş kapısı, köşe...

read more
Hızanoğlu Cami
Hızanoğlu Cami

Pınarbaşı Mahallesi, Hızanoğlu Sokak’tadır. İnşa kitabesi olmayıp mevcut kitabeler onarım devirlerine aittir. 1523 tahrihinde adının geçmesi caminin bu tarihten önce yapıldığını gösterir. Kare planlı caminin üzeri tromplu büyük bir kubbe ile...

read more
Mevlidi Halil Mağarası
Mevlidi Halil Mağarası

Tarihi Urfa Kalesi’nin batı yamacında yer alan Mevlidi Halil Mağarası’nda, Hz. İbrahim’in doğduğu ve mucizevi bir şekilde yaşadığı rivayet edilmektedir. Halk arasından bu makam “İbrahim Halilullah Makamı ve Dergah olarakta anılmaktadır. Mutevatir...

read more
Mevilidi Halil Cami
Mevilidi Halil Cami

Mevlidi Halil Camii, İbrahim Peygamber’in doğduğu mağaranın batısına bitişik olarak inşa edilmiştir. Harim kapısı üzerindeki kitabede caminin h. 1852 tarihinde Mahmut Oğlu Mahmut Ağa tarafından onarıldığı yazılıdır. Avlunun güney doğusundaki iki...

read more