Kazaz Pazarı ( Bedesten)
Kazaz Pazarı ( Bedesten)

Gümrük Hanı’nın güneyine bitişik olarak 1562 yılında inşa edilmiştir. 1740 tarihli Rızvan Ahmed Paşa Vakfiyesi’nde Bezzazistan adıyla geçen bu çarşının tamir ettirildiği yazılıdır. Çarşının, doğuda Han Önü Çarşısı’na açılan ana...

read more
Yorgancı Sokak (994.Sokak)
Yorgancı Sokak (994.Sokak)

Şanlıurfa’nın tarihi ve mimari dokusunun önemli bir kısmını sokaklar oluşturur. Yüzlerce güzel ve tarihi sokaktan oluşan bu dokunun önemli bir kısmı bozulmadan günümüze ulaşmıştır. Bazalt taş döşeli bu sokaklarda taş evlerin cumbaları ve kabaltı...

read more
Hüseyniye Çarşıları
Hüseyniye Çarşıları

Çadırcı Pazarı ile Kazancı Pazarı arasında, kuzey güney yönünde birbirine paralel olarak uzanan iki kapalı çarşıdır. Çarşı,1887 yılında Hartavizâde Hafız Muhammet Selim Efendinin oğlu Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. İnşa edildiği yıllarda...

read more
Eyyüb Peygamber Kuyusu
Eyyüb Peygamber Kuyusu

Şanlıurfa’nın 3 km. güneyinde bulunan Sabır Mağarasının doğusunda yer almaktadır. Eyyüb peygamber’in burada yer alan mağarada 7 yıl kaldıktan sonra muzdarip olduğu hastalık son safhalarına ulaşmış artık ubudiyetine halel getirmeye...

read more
Nakipzade Medresesi
Nakipzade Medresesi

Ulu Cami doğusundaki Eyyubi Medresesi yerine inşa edilmiş olan bu medrese, kitabesine göre, H. 1196 (M. 1781) tarihinde Nakibzade Hacı İbrahim Efendi tarafından yaptırılmıştır. Eyvan ve odaların kuzey duvarında Firuz Bey Çeşmesi yer almaktadır...

read more
Şanlıurfa Otobüs Terminali
Şanlıurfa Otobüs Terminali

Şanlıurfa şehirlerarası otobüs terminali ŞanlıurfaMardin çevre yolu üzerindedir. 2010 yılı başında hizmete açılan yeni otogar 60 dönümlük bir alan üzerine iki kat olarak inşa edilmiştir. İçinde alışveriş mekanlarının, lokanta ve kafeteryaların...

read more
Sipahi Pazarı
Sipahi Pazarı

Gümrük Hanı’nın batısına bitişik olarak inşa edilmiş, bir kapalı çarşıdır. Gümrük Han’ı ile aynı tarihte hana gelenlerin hayvanlarının barınması için yaptırılmış olduğu tahmin edilmektedir. 1997 yılında Şanlıurfa Valiliğince restore edilen...

read more
Rızvaniye Medresesi
Rızvaniye Medresesi

Osmanlıların Rakka Valisi Rızvan Ahmet Paşa tarafından H. 1149 (M. 1736) tarihinde yaptırılmıştır. Rıdvaniye Camii avlusunu çevreleyen önleri revaklı odalardan meydana gelmiştir. İnşa malzemesi düzgün kesme taştır. Avlunun kuzey kenarı...

read more
Dabakhane Cami
Dabakhane Cami

Urfa Dabakhane Mahallesi’ndedir. İnşa kitabesi yoktur. Mevcut kitabeler onarım dönemlerine aittir. 1523 tarihinde adının geçmesi yapının bu tarihten önce yapıldığını göstermektedir. Balkon şeklindeki minbere duvar içersinden merdivenle...

read more
Ulu Cami
Ulu Cami

Şehir merkezindeki camilerin en eskilerindendir. “Kızıl Kilise” olarak ta bilinen eski bir kilisenin yerine inşa edilmiştir. İnşa kitabesi bulunmadığından, camiin ne zaman ve kimler tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. İslam...

read more
Rızvaniye El Sanatları Külliyesi
Rızvaniye El Sanatları Külliyesi

Rızvaniye Külliyesi; 2017 yılı Ocak ayında bir protokol ile Rızvaniye Vakfı’ndan ŞURKAV’a devredilmiştir.  İlim kültür ve sanat faaliyetlerinin yer aldığı “Rızvaniye  Balıklıgöl El Sanatları Külliyesi” olarak 03 Temmuz 2017...

read more