Şeyh Müslüm Türbesi Suruç
Şeyh Müslüm Türbesi Suruç

Suruç ilçesinin 5 km güneydoğusunda yer alan cami, iki türbe, minare vb. çeşitli birimlerden oluşan bir yapı topluluğudur. İnşa kitabesi bulunmayan yapının camii, zaviye tekke ile birlikte 11681169 yılında inşa edildiği kabul edilir. Külliyenin...

read more
Çarmelik Kervansarayı
Çarmelik Kervansarayı

Büyük Han Köyü’ndedir. Kesin inşa tarihi tam olarak bilinmeyen yapıdan Evliya Çelebi’nin söz etmiş olması 17. yüzyıl ortalarında mevcut olduğunu göstermektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Suruç’tan kalkarak batıya doğru iki...

read more
Ahmedi Bican Cami
Ahmedi Bican Cami

İlçe merkezinde ticaret faaliyetlerinin yapıldığı işyerleriyle çevrili durumdaki bu cami, yanına sonradan inşa edilmiş olan Yeni Camii ile aynı avlu içindedir. İnşa kitabesi bulunmayan caminin 5 Ramazan 1304/1882 yılında Kürkçüzade Ahmet Bican...

read more
Suruç Ulu Cami
Suruç Ulu Cami

İlçe merkezinin doğusunda bulunan yapı, kuzeybatısındaki medrese hücreleriyle birlikte büyük bir avlu içinde yer almaktadır. İnşa tarihi bilinmeyen ve büyük ölçüde yenilendiği anlaşılan caminin Suruç ilçesinin en eki camilerinden olduğu...

read more
Şeyh Müslüm Camii Suruç
Şeyh Müslüm Camii Suruç

Ziyaret köyünde yer alan cami Eyyubiler döneminde yapılmıştır. Üzeri toprak dam ile örtülü cami bir kaç defa tamir görmüştür. 1636 yılında Bağdat seferine çıkan IV. Murat buraya uğramış camiyi yenileterek genişletmiştir. Cami batı kısmındaki...

read more