Kazancı Bedih Sokak

Şanlıurfa’nın tarihi ve mimari dokusunun önemli bir kısmını sokaklar oluşturur. Yüzlerce güzel ve tarihi sokaktan oluşan bu dokunun önemli bir kısmı bozulmadan günümüze ulaşmıştır. Bazalt taş döşeli bu sokaklarda taş evlerin cumbaları ve kabaltı denilen beşik tonoz örtülü geçitler bulunmaktadır. Mevlevihane Camisi’nin kuzey doğusunda ki sokağın 100 metre ilerisinde başlayıp Kurtuluş İlköğretim Okulu arkasında sona erer. Sokak üzerinde bir kabaltı denilen beşik tonoz örtülü geçit bulunmaktadır. Bu sokağı ismi verilen Bedih Yoluk; 1929 senesinde Urfa’da doğmuştur. 55 yıl boyunca müzik meclislerinde kendine has tavrıyla okuduğu gazeller büyük beğeni kazanmıştır. Bakırcılık mesleği dolayısı ile “Kazancı Bedih” olarak anılan Bedih Yoluk 2004 yılında Şanlıurfa’da vefat etmiştir.