Keçecilik

Keçe ve koyun yünlerinden yapılan bir yaygıdır.
Hallaç tarafından kabartılan yünler bir bezin üzerine renkli nakışlarla birlikte istenilen ebatta tabakalar halinde dizilip sulanır, rulo yapılarak ayakla tepilir, daha sonra kenarları düzeltilerek tekrar rulo yapılıp tepme işlemi sürdürülür. Ham denilen bu keçe hamama götürülüp göğüsle dövülerek sıcaklık ve suyla yünler birbirinden ayrılmayacak şekilde sıkıştırılır. Sonrasında keçe açık havada kurutularak kullanılır.
Şanlıurfa’da yapılan keçe türleri; çoban keçesi, kış keçesi, ev keçesi, sedir keçesi, at keçesi, sünger yatak keçesidir. Nakışlar ise acem nakışı, yarım acem nakışı, dal nakış, pul nakış, göbek nakışıdır.
Sandalye minderi, duvar halısı, seccade, heybe, külah, çizme, patik gibi taşınabilecek türde çok renkli keçe ürünleri de yapılmaktadır.
Yüzyıllardan beri Şanlıurfa’da sürdürülmekte olan bu geleneksel sanat, halen Keçeci Pazarı’nda birkaç dükkânda sürdürülmektedir.