Kısas Şah Muhammet Türbesi

Şah Muhammed Hürzem (Harezm) beyle­rindendir. Eba Müslimi Horasani’nin Emevilerle olan ve kırk sene süren savaşında, Şah Muhammed, kardeşi Fatma Hatun ile birlikte Eba Müslim taraftarı olmuş ve bu savaşlara kırkbin askeriyle katılmıştır. Uzun süren savaşlar sonunda şehit düşen Şah Muhammed Kısas beldesindeki Türbesine defnedilmiştir. Türbe günümüzde önemli bir ziyaret yeridir. Hazreti Ali yanlısı oluşu ve Kerbela faciasının öcünü almak için Emevilere karşı savaş­ması ile Eba Müslüm, Anadolu’da bulunan inanış­lar arasında olduğu gibi Kısas halkının zihninde de efsanevi bir kişiliğe bürünmüştür.