Kızılkoyun Kaya Mezarlığı

Kaya mezarları, genellikle üçbeş basamak mer­divenle inilen, kayaya oyulmuş 3×3 m. genişliğinde kare planlı mezar odası ve duvarlarındaki arkosoli­umlardan oluşmuştur. İçersine ölünün yatırıldığı ve mezarın büyüklüğüne göre sayıları 1 ila 10 arasında değişen arkosoliumlar; lahitli, lahitsiz, yuvarlak kemerli, üçgen kemerli olmak üzere değişik şekillerdedir. Arkosolium tabanının ölünün baş tara­fına gelen kısmı, yastık şeklinde yüksek bırakılmış­tır. Bazı mezarların tabanlarının arkosoliumlar önüne gelen kısmına lahitler oyulmuş, böylece kü­çük bir mezara daha çok ölünün gömülmesine imkân sağlanmıştır. Ehber dağı, Mance deresi, kırk mağara bölgesi, çakmak dağı ve Şanlıurfa kalesinin üzerine oturduğu damlacık dağı ve Kızılkoyun bu tür kaya mezarların yoğunlukla bulunduğu nekropol alanlarıdır. Haleplibahçe’nin doğusunda yer alan Kızılkoyun Kaya Mezarları gecekondularla kaplanmış iken, bu gecekondular 2011 yılında Şanlıurfa Belediyesi tarafından bu kamulaştırılarak yıkılmış ve alandaki kaya mezarlarının tamamı açığa çıkarılmıştır. Bu mezarlarda yer alan kaya kabartmaları ve mozaikler Müze Müdürlüğü’nün devam eden kazı ve temizlik çalışmalarıyla Şanlıurfa turizmine kazandırılmaktadır.