Ziyaretçi, Kullanıcı veya Kullanıcılar, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ tarafından hazırlanarak yayınlanan işbu Site’yi ziyaret ederlerken veya visiturfa adlı uygulamamızın android veya IOS verisyonlarından birini kullanırlarken, uygulamada ve site’de yer alan, ister işletmemize isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, site ve uygulamanın kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan işletmemiz veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, uygulama ve sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin Şirketimiz tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Ziyaretçi, Kullanıcı veya Kullanıcılar, ŞTGAŞnin hazırladığı uygulama ve web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten şirketimiz veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi birkurum kuruluşun veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ’nin, Uygulama ve Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Politikasını tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.