Kürkçüzade Halil Hafız Evi

Demokrasi Caddesi’nde, Hacı Bekir Pabuççu Evi’nin kuzeyine bitişiktir. Bu ev, haremlik ve se­lamlıklı bir plana sahip iken selamlık kısmı 1980 yı­lındaki yol genişletme çalışmaları sırasında yıktırılmış, haremlik bölümüne dokunulmamıştır. Haremlik avlusuna geçiş veren kapının avluya bakan cephesindeki kitabeden, evin h. 1321 (m. 1903) tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Avlunun güneyinde dört sütunlu, yuvarlak kemerli ve çift katlı zarif revak sistemi Urfa’daki evler ara­sında tek örnektir. Bu ev günümüzde turizm amaçlı “Konukevi” olarak kullanılmaktadır.