Mahmutoğlu Kulesi (Şanlıurfa Kent Müzesi)

Urfa şehir surlarının Beykapısı mevkiindeki bu kule, Haçlı Kontluğu döneminde inşa edilmiştir. Kulenin doğuya bakan kısmında yukarıda yan yana üç taşa yazılmış, beş satırdan oluşan Ermenice bir inşa kitabesi vardır. Kitabede;“19 Şubat 1122  18 Şubat 1123 tarihleri arasında, büyük Kont Joyslin ve Allah’ı seven Prens Vasil’in yönetimi zamanında bu kale, büyük bir teknik ve para harcanarak Allah’ın yardımı ile tamamlanmıştır. Bu kaleyi inşa eden kişiler başarılıdırlar, imanlıdırlar. Prens Vasil bir daha gelişinde bu kişilere bu hizmetlerinden dolayı zafer tacı’nı giydirecektir. . ” yazılıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde kapı ağalığı Mahmutoğlu ailesine verildiğinden onların ismiyle tanınmıştır. 24 Mart 1919’da Urfa’nın İngilizler tarafından işgali esnasında, işgal komutanı Beddy tarafından kiralanmak istenmişse de, Kule sahibi Mahmutoğlu Mustafa Ağa tarafından bu teklif tepkiyle karşılanmış ve reddedilmiştir. Uzun bir süre yapı kendi kaderine terk edildikten sonra 2008 yılında Şanlıurfa Belediyesi tarafından satın alınmış ve “kent müzesi” olarak kullanılmak amacıyla restorasyonu Karacadağ Kalkınma Ajansından sağlanan mali destek ile yaptırılmıştır.