Mencek Hanı

Kazaz Pazarı civarındaki Mencek Hanı’ndan ilk defa 1716 tarihli Aynı Zeliha binti Hacı Ali vakfiyesinde söz edilmektedir. Tam olarak hangi tarihte inşa edildiği bilinmeyen hanın 1373-1727 yılları arasındaki dönemde inşa edilmiş olabileceği tahmin edilir. Yapı günümüzde terziler ve tuhafiyeciler tarafından işyeri olarak kullanılmaktadır.