Mevilidi Halil Cami

Mevlidi Halil Camii, İbrahim Peygamber’in doğduğu mağaranın batısına bitişik olarak inşa edilmiştir. Harim kapısı üzerindeki kitabede caminin h. 1852 tarihinde Mahmut Oğlu Mahmut Ağa tarafından onarıldığı yazılıdır. Avlunun güney doğusundaki iki odadan biri, h. 1272/m. 1855 tarihinde Ahmet Bican Paşa tarafından, diğeri h. 1305/m. 1885 tarihinde Derviş Musa tarafından yaptırılmıştır.