Mevlevihane Camii

Haşimiye Meydanı’nın doğusundadır. Kitabesi bulunmadığından inşa tarihi bilinmemektedir. 1153/1740 tarihli Rıdvan Ahmed Paşa Vakfiyesinde adının geçmesi yapının o tarihlerde mevcut olduğunu gösterir. 1896 tarihli salnamede “Mevlevihane” olarak geçmektedir. Yapı Mevlevi Tekkesi olarak inşa edildiğinden minaresi ve son cemaat yeri yoktur. Tekkelerin kapatılmasıyla uzun yıllar depo olarak kullanılmış, 1970’li yıllarda camiye dönüştürülmüştür. Giriş üzerinde yer alan müezzin mahfili izleyiciler için, bunun altındaki bölüm ise Mevlevi sazendeleri için yapılmıştır. Portal ve kubbe üzerinde Mevleviliğin sembolü olan taş bir sikke (Mevlevi külahı) bulunmaktadır.