Millet Köprüsü

Millet Hastanesi’ne (bugünkü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) Karakoyun Deresi üzerinden yol vermesi nedeniyle bu isimle anılan köprünün güney tarafındaki üçgen alınlıklı, kemerli giriş kapısı üzerindeki kitabede: “Ali Saip Köprüsü, sene 1341 (miladi 1922)” yazılıdır. Bu kitabe köprünün inşa tarihi olmayıp köprü daha eski tarihlidir. Urfa Kurtuluş savaşında Fransızlarla yapılan son anlaşmanın bu köprü üzerinde gerçekleştirilmesi anısını yaşatmak amacıyla kitabeye o zamanın Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Saip Bey’in adı yazılmıştır. Kuzey güney yönünde uzanan köprü kesme taşlardan inşa edilmiş olup, 6 yüksek ayak üzerine oturan 7 gözlüdür. Derenin her iki yamacına gelen gözler bugün toprakla dolmuş bir durumdadır. Üst kısmında sağlı, sollu olarak yer alan üzerleri korkuluk taşlarıyla örtülü su kanallarından, bu köprünün de Hızmalı Köprü gibi aynı zamanda su kemeri olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Millet Köprüsü 2001 yılında Şanlıurfa Valiliğince restore edilerek taş korkulukları ve döşemesi yenilenmiştir.