Nakipzade Medresesi

Ulu Cami doğusundaki Eyyubi Medresesi yerine inşa edilmiş olan bu medrese, kitabesine göre, H. 1196 (M. 1781) tarihinde Nakibzade Hacı İbrahim Efendi tarafından yaptırılmıştır. Eyvan ve odaların kuzey duvarında Firuz Bey Çeşmesi yer almaktadır. Çeşmenin inşa kitabesindeki H. 1196 / M. 1781 tarihi medresenin inşa tarihiyle aynıdır.