Pazar Cami ( Hoca Ahmet Camii)

Urfa Haşimiye Meydanı’ndadır. İnşa kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Hacı Abdülfettah bin Şaban Vakfı’na ait 1038/1628, Rıdvan Ahmed Paşa Vakfı’na ait 1153/1740 tarihli vakfiyelerde ve 1238/ 1822 tarihli başka bir vakfiyede Eskici Pazarı yakınında olduğu belirtilen bu camiden “Hoca Ahmed Camii” olarak bahsedilir. Buna dayanarak, 1523 tahririnde vakfiyesi “Camii Hoca Ahmed” olarak geçen caminin bu cami olduğu anlaşılır. Avlunun kuzeybatı köşesindeki kesme taştan yapılmış tek şerefeli minarede, Zengiler devri süslemelerini anımsatan, kaval silmelerden meydana gelmiş düğümlü sathi kemerler bulunur. Camideki tüm kitabeler (1834 /1858 /1863 /1874 ve 1888 tarihli) onarımlarla ilgilidir.