Rahime Hatun Türbesi

Eyyub Peygamberin ağır hastalığı ve uğradığı musibetler, sırasında Ona büyük bir şefkat ve sabırla bakan hanımı Rahime Hatun’un mezarı Eyyub Peygamber türbesinin yaklaşık 500 m kuzeybatısındadır. Kare planlı tek kubbeli bu mütevazı mezar anıtı beldedeki diğer türbeler gibi geçtiğimiz yıllarda Şanlıurfa Valiliği’nce restore edilmiştir.