Reji Kilisesi

Kazancı Bedih sokağı doğuya doğru takip edildiğinde çıkılan küçük meydanın adıdır. Meydan dört farklı sokağa açılır. Çevresinde Kurtuluş İlköğretim Okulu, Nimetullah Camii, Şeyh Saffet Tekkesi, Muhammed Muhiddin Türbesi, Reji Kilisesi ve Nimetullah Camii ile çevrili olduğundan bu meydana Hoşgörü Meydanı da denir. Meydanda en ilgi çekici yapı Reji Kilisesi’dir. Bugün kültür merkezi olarak hizmet veren kilise eski bir Süryani kilisesidir. Yapı, 6. yüzyıla ait bir kilisenin kalıntıları üzerine 1861 yılında inşa edilmiştir. Kilise, Hz. İsa’nın iki havarisinin adına yapılmasından dolayı özgün adı Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi’dir. Halk arasında Reji olarak adlandırılmasının sebebi kilisenin 1924 yılında Tekel İdaresi tarafından tütün fabrikası ve üzüm deposu olarak kullanılmasıdır. Yöre halkı “Tekel / İdare” kelimesinin Fransızcası olan “Regie” kelimesini isim olarak benimsemiştir. Urfalı Süryanilerin 1924 senesinde Halep’e göç etmelerine kadar bu yapı kilise olarak kullanılmıştır.