Şair Sakıb’ın Köşkü

Konağı yaptıran ve 17961876 yılları arasında yaşayan Birecikli Şair Sakıp’ın adını taşıyan köşk Haleplibahçe içerisindedir. Günümüzde Şanlıurfa Belediyesi Koruma Amaçlı İmar Müdürlüğü olarak kullanılan iki katlı köşk, doğu batı yönünde dikdörtgen planlıdır. İkinci katın doğusunda yer alan odanın duvarlarını Sakıp Efendinin mavi boyalı ahşap üzerine 1263 (m. 1845 tarihli) Ta‘lik hattıyla yazılmış şiiri dolaşır. Köşkün de bu tarihte yapıldığı tahmin edilmektedir. Köşk avlusunın kuzey batısında soğukluk, sıcaklık ve ılıklık bölümlü, külahlı küçük bir hamamı vardır.