Şanlıurfa’nın Kısa Tarihi

Şanlıurfa’nın kısa tarihini yazmak mümkün değildir. Çünkü Şanlıurfa dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Özellikle son 25 yılda yapılan tarih öncesi keşiflerle Şanlıurfa’nın bilinen geçmişi M.Ö. 12.000 yıllarına kadar gitmektedir.

Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Nevali Çori ve Urfa kent merkezinde bulunan “Urfa Adamı” heykeli sayesinde biliyoruz ki Şanlıurfa tarih öncesi yerleşimler ve uygarlık tarihi açısından dünyanın en eski ve en önemli yerlerinden biri. Tarihöncesi avcı toplayıcı atalarımız bundan yaklaşık 12.000 yıl önce ilk kez bu topraklarda Göbekli Tepe gibi mabetler inşa etmeye, Karacadağ eteklerinde yabani buğdayı kültüre alıp tarım yapmaya, ilk siyasi ve inançsal örgütlenmelerini gerçekleştirmeye başladılar.

İlk çağlardan beri Şanlıurfa Ebla, Akkad, Babil, Hitit, Hurri, Mitanni, Arami, Asur, Pers, Makedonya ve Roma egemenliklerinde kalmış, Sasanilerin, Gotların ve Moğolların istilalarını görmüştür. Bizans döneminde ise şehir yeniden imar edilip Selçuklular, Haçlılar ve Müslüman diğer devletler arasında sürekli el değiştirmiştir.

Şanlıurfa Bölgesi M.Ö. 332-312 yılları arasında Büyük İskender’in seferleri esnasında Makedonların eline geçmiştir. İskender’in ölümünden sonra komutanlarından Selefkos’un Hanedanlığı hakimiyetinde kalmış olup M.Ö. 302 yılında Seleukos Nikator I. tarafından kente Yunanca “suları bol” anlamına gelen “Edessa” ismi verilmiştir.