Şazeli Ali Dede Türbesi

Şazeli Ali Dede 17.yy.’de Urfa’da yaşamış Kadiri tarikatına bağlı Şazeli kolundan bir tarikat şeyhidir. Ali Dede Afrika’dan İstanbul’a gitmiş ve Erenköy’e yerleşmiştir. Daha sonra Urfa’ya gelip Halil ür-Rahman civarına yerleşerek burada tekke yaptırmıştır. IV. Murat’ın 1639 Bağdat Seferine giderken, Şazeli Ali Dede’ye misafir olduğu bilinmektedir. Şeyhe verilen beraata göre Afrika’da yaşayan Şazeli Tarikatı kurucusu Şazeli Hasan Dede’nin evlatlarındandır. Padişah IV. Murat, Ali Dede’nin müracaatı üzerine Karaköprü Köyü’nün mülk ve gelirlerini  Ali Dede’ye bağışlamıştır. Uzun yıllar burada mürşitlik görevini yerine getirmiş ardından 1661 yy.’ın ikinci çeyreğinde Urfa’da vefat etmiştir. Şazeli Ali Dede, Halil ür-Rahman Hazresinde yer alan türbeye defn edilmiştir. Her yıl adına düzenlenen etkinlikler ile binlerce kişiye Keşkek ile Tirit yemeği dağıtılmaktadır. Cumhuriyet döneminde torunları ‘Eren’ ve ‘Felhan’ soyadlarını almışlardır.