Selehaddin Eyyübi Cami (Aziz JohannesProdromos Addai Kilisesi

457 yılında Piskopos Nona tarafından yaptırılan Vaftizci Yahya Kilisesi’nin üzerine 19. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir.  Dönemi ve bölgedeki en büyük kilise olmasından ötürü katedral olarak da adlandırılır. Uzun bir süre harap durumda kalmış, bir dönem elektrik santralı olarak kullanılmış ve 1993 yılında restore edilerek cami olarak hizmet vermeye başlamıştır. İçi büyük pencereler ile aydınlatılmıştır. Kilise olduğu dönemlerden kalan sütunları ve birbirlerine dolanmış ejderha kabartmaları oldukça ilgi çekicidir. İlk kez Selahaddin Eyyubi zamanında cami olarak kullanılmasından dolayı onun ismiyle adlandırılmıştır. Balıklıgöl Kompleksine çok yakındır.