Şeyh Mes’ud El -Nişaburi Tekkesi

Aslen Nişabur’ludur. Babasının adı Sait’tir. Urfa’ya ne zaman geldiği belli değildir. Nişabur’dan Urfa’ya gelerek bir tekke yapıp yerleşmiştir. Şeyh Mesud’un türbesi ve tekkesi Urfa’nın güneyindeki bir tepe üzerindedir. Mezarı da bu türbenin içinde bulunan eyvanın bodrumundadır. Halk arasında “Şıh Maksut” diye tanınmaktadır. Bu türbe, hem ziyaret hem de mesire yeridir. Türbenin kuzey duvarındaki kitabeye göre, türbe, 1684 yılında Urfa valisi Ali Paşa tarafından tamir edilmiştir. Tekkenin bir kaç metre batısındaki sarnıç üzerindeki kitabeye göre, sarnıcın 1183 yılında Şeyh Mes’ud tarafından kazdırıldığı anlaşılmaktadır. Bu tarih ise Eyyubilerin hâkimiyet dönemine gelmektedir.