Şeyh Müslüm Camii Suruç

Ziyaret köyünde yer alan cami Eyyubiler döneminde yapılmıştır. Üzeri toprak dam ile örtülü cami bir kaç defa tamir görmüştür. 1636 yılında Bağdat seferine çıkan IV. Murat buraya uğramış camiyi yenileterek genişletmiştir. Cami batı kısmındaki türbeler ve çeşitli yapılarla birlikte bir külliye halindedir.