Soğmatar Pagnon Mağarası

Soğmatar antik kentinde 20. yüzyılın başlarında Fransa’nın Bağdat Konsolosu Pognon (Ponyon) tarafından keşfedilerek bilim dünyasına sunulan ve bundan dolayı Pognon adıyla tanınan tapınak mağaradır. Bu mağara, Soğmatar Höyüğünün (kale) yaklaşık 250 m. kadar kuzeybatısındadır. Giriş ağzı doğuya bakan bu mağaranın güney, kuzey ve batı duvarlarında Soğmatar valilerinin ve yakınlarının gezegen tanrılara ithaf ettiği tam boy rölyefleri ile Süryanice kitabeler bulunmaktadır. Bu kabartmalardan ikisinin başı üzerinde Ay Tanrısı Sin’i sembolize eden hilal biçiminde Ay kabartması dikkat çeker.