Soğmatar Şehir Kalıntıları

Bu tarihi kent kalıntısı merkez ilçeye bağlı Yardımcı (Sumatar) Nahiyesi’ne bağlı Yağmurlu Köyü içindedir. “Soğmatar” kelimesi, Arapça yağmur çarşısı anlamındaki “Suk elMatar” sözcüğünden gelmektedir. Tektek Dağları’nın kışın bol yağmur alan bu bölgesinde bulunan çok sayıdaki sarnıç ve kuyuda biriktirilen sular, dağlarda otlatılan koyun ve keçi sürülerinin yaz aylarındaki su ihtiyacını karşılamakta idi. Bu özelliğinden dolayı köy, Yağmurlu adıyla da anılmaktadır. Köyün ortasında bulunan höyük, Soğmatar’ın milattan önceki tarihini gün ışığına çıkartacak tarihi belgeleri içersinde barındırmaktadır. Tepelerdeki duvar ve burç kalıntıları, höyüğün miladi II. yüzyılda kale olarak kullanıldığını kanıtlar. Soğmatar, tarihteki esas ününü Ay Tanrısı Sin’in “Tanrıların Efendisi” (Marelahe) olarak kabul edildiği ve tapınıldığı dini bir merkez olmasından almaktadır. Kutsal Tepe yazıtları, Pognon (Ponyon) Mağarası ve şehrin tam ortasında yer alan höyüğüyle gök cisimlerinin kutsal sayıldığı putperest bir inanç olan Pagan inancının en önemli şehirlerinden biridir. Kutsal Tepe’nin batısındaki tepelerde yedi adet gezegen tanrıyı tasvir eden tapınak kalıntıları bulunur. Bunlardan silindirik gövdeli Venüs Tapınağı günümüze ulaşmıştır. Bu tapınakların altındaki kayaya oyulmuş mazarlara bölgede valilik yapmış yönetici ve asiller gömülmekteydi.