Sultan Tepe Höyüğü Arkeolojik Kazı Alanı

Sultantepe Höyüğü’nde, 1951 ve 1952 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı ve İngiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafından ortaklaşa kazılar yapılmıştır. Bu kazılarda Geç Assur Dönemi’ne kadar giden bir yerleşim yerinin kalıntılarına ve çeşitli dönemlere ait kırmızı çanak çömlekler ve kap parçalarına rastlanmıştır. Yapıda pek çok keramik kap ve çivi yazılı tablet arşivi bulunmuştur. Geç Assur Dönemi’ne tarihlenen bu büyük tablet arşivinin, bir kısmı 1951’de, kalan kısmı da 1952 yılındaki kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde muhafaza edilen bu tabletler arasında Gılgamış Destanı ve Yaratılış Destanı’nın metinlerine de rastlanmıştır. Sultantepe’de ayrıca Ay Tanrısı Sin simgeli taş bir stel de bulunmuştur.