Tarakçılık

Şanlıurfa’da tarakçılık, günümüzden 50 yıl öncesine kadar Eski Arasa Hamamı yanındaki çarşıda icra edilirdi. Plastik tarakların imal edilmesiyle bu sanat terk edilmiştir.
Şanlıurfa’da tarak; devenin bacak kemiğinden, annep, armut ve iyi cins ceviz ağacından yapılmaktaydı. Deve kemiği, fildişi görünümü verdiğinden, diğerlerine nazaran sert ve dayanıklı olduğundan daha çok tercih edilirdi. “camız boynuzu”ndan ve “koçboynuzu”ndan da tarak yapılırdı.
Tarak çeşitleri; kadın tarağı, erkek tarağı ve sakal tarağı olmak üzere başlıca üç çeşittir.
ŞURKAV “Balıklıgöl-Rızvaniye El Sanatları Külliyesi”nde bir atölyede boynuz kemik tarak ve ahşap tarak üretimi ve satışı yapılmaktadır.