Turizm Ar-Ge Komisyonu Toplantısı

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.’nin 08.08.2019 Tarih ve 2019/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile “Turizm sektörü ile ilgili hibe ve destek programlarından yararlanılması amacıyla kamu – özel ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. koordinasyonunda ‘Turizm AR-GE Komisyonu’nun kurulmasına” karar verilmiştir.
Bu kapsamda Kamu Kurumları, Belediyeler ve Özel Sektörden Proje uzmanlarının katılımıyla 22.08.2019 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Göbeklitepe Toplantı Salonunda oluşturulacak Proje / AR-GE Komisyonu kuruluş toplantısı Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Komisyonun kurulması ile
• Turizm alanında yapılacak Proje teklif başvurularında eşgüdüm sağlanması
• AB ve Diğer uluslar arası Turizm Proje başvurularında ortaklık kurulması
• Proje teklif çağrılarının ortak takip edilmesi
• Projeler için ortak bir havuz oluşturulması
• Kurumların proje yazım konusunda kapasitesinin arttırılması
• Programlara yönelik öneri oluşturulması
amaçlanmıştır.
Komisyonda;
• Turizm ile ilgili mevcut hibe programlarının tanıtılması,
• Komisyon ile ilgili üyelerin önerilerinin alınması,
• Komisyon’un ortak e-posta adresi ve paylaşım klasörü kurulması ile eşgüdüm sağlanması,
• Açık hibe programlarına başvurular
konuları görüşülmüştür.