Ulu Cami

Şehir merkezindeki camilerin en eskilerindendir. “Kızıl Kilise” olarak ta bilinen eski bir kilisenin yerine inşa edilmiştir. İnşa kitabesi bulunmadığından, camiin ne zaman ve kimler tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. İslam ordularının Urfa’yı ele geçirmesinden sonra, cami kırmızı mermerleri ve kilise ile ilişkisinden dolayı “Mescid ül-Hamra” (Kırmızı mescit) olarak da isimlendirilmiştir. Mevcut tamir kitabelerine göre, Ulu Camii 1684, 1779, 1780 ve 1870 tarihlerinde tamir görmüştür. Bu eski kilisenin avlu duvarları, bazı sütunları ve sütun başlıkları ile avlunun kuzey doğu köşesinde yer alan ve minare olarak kullanılan sekizgen çan kulesi halen ayaktadır. Minare aynı zamanda şehrin ilk ve tek saat kulesi görevini de görmektedir. Halk arasındaki bir inanışa göre Hz. İsanın, Kral Abgar’a Havarisi Thomas’la gönderdiği mendil cami içerisinde yer alan kuyuya düşmüştür. Bu nedenle bu kuyunun suyu şifalı olarak kabul edilir.