Ulu Cami

Urfa’nın en eski camilerinden biri olan Ulu Cami Divanyolu Caddesi üzerinde bulunur. Tarihi Urfa evlerinin bulunduğu Güllüoğlu Sokak’tan direk çıkılan cami Kızıl Kilise olarak adlandırılan eski bir kilisenin üzerine inşa edilmiştir. Bugünkü minaresi çok tipiktir ve eski kilisenin çan kulesinden minareye dönüştürülmüştür. Eski kiliseye ait avlu duvarları, sütunlar, sütun başları ve çan kulesi halen durmaktadır. Bugün minare olarak hizmet veren bu çan kulesine Cumhuriyet Dönemi’nde bir saat eklenmiş ve minare saat kulesine dönüştürülmüştür. Bu kule Şanlıurfa’nın ilk ve tek saat kulesidir. Caminin kesin olarak yapım tarihi bilinmese de 1170-1175 tarihlerinde Musul Atabeyi Zengi Hanedanlığı tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Caminin avlusunda bir de güneş saati bulunur. Bahçesinde bir kuyu mevcuttur. İnanışa göre Hz. İsa’nın Kral Abgar’a Havarisi Thomas ile gönderdiği ve üzerinde yüzünün portresinin olduğu mendil bu kuyuya atılmıştır. Bu nedenle kuyudaki suyun şifalı olduğuna inanılır.