Viranşehir İlçesi Stratejik Turizm Eylem Planı Çalıştayı

Viranşehir ilçesi Stratejik Turizm Eylem Planı çalışmaları 2020 yılı Ekim ayında başlatılmış olup, hazırlanan çalışmaların taslaklarını değerlendirmek üzere ŞTGAŞ koordinasyonunda 17.03.2021 tarihinde çalıştay düzenlenmiştir. Viranşehir Belediyesi, Viranşehir Kaymakamlığı, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa Kent Konseyi, Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletme Bölümü, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı temsilcileri çalıştaya katılmış, görüş ve önerilerde bulunmuştur. Viranşehir Kaymakamı Sn. Ömer Dereci, Viranşehir Belediye Başkanı Sn. SalihEkinci ve ŞTGAŞ Genel Müdür Sn. Mehmet Uncu’nun başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda Viranşehir İlçesininmevcut tur rotalarına bircazibe merkezi olarak eklenmesi, kültür ve inanç turizminin geliştirilmesi, kent merkezi ve kırsal alanlardaki anıtsal yapıların korunması, Viranşehir mutfağının tanıtımının yapılması, ilçenin sahip olduğu kültürel çeşitliliğin korunması ve ilçede bulunan doğal vekültürel değerler değerlendirilerek önerilen plan kararları ve projeler katılımcılarla birlikte tartışılmıştır. Viranşehir İlçesi Stratejik Turizm Eylem Planı hedef süresinin beş yıl olarak belirlendiği ifade edilmiştir.
Karacadağ, Tek Tek Dağları ve akarsuların oluşturduğu vadiler ile birlikte Viranşehir ilçesinin sahip olduğu doğal varlıkların zenginliği, kentin çok katmanlı kültürel yapısının halihazırda bulunan rotalar üzerinde bulunan Viranşehir’in bir çekim merkezi olarak gelişmesi açısından önemi vurgulanmıştır. Viranşehir ilçesinde konaklama, seyahat, yeme içme sektörü, gezi rotaları, markalaşma ve tanıtım, pazarlama ve iletişim ana başlıklarında ilgili kurumların da görüşleri alınarak ve plan kararları öncelik sırasına göre uygulama aşamasına geçmek üzere toplam 11 adet proje ve fizibilite çalışmasının hazırlanacağı ifade edilmiştir. Viranşehir’deki kültür veinanç turizmine katkı sağlayacak etkinliklerin geliştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.. Şanlıurfa’nın 1,5 gün olan konaklama gün sayısını en az 3 güne çıkarmak için ilçelerin turizm destinasyonuna dönüştürülmesi amacıyla diğer ilçelerde de Stratejik Turizm Eylem Planları çalışmaları devam etmektedir.