Viranşehir

Şanlıurfa’nın en eski ilçelerinden birisidir. Nüfusu 2016 yılı TUİK verilerine göre 189 bin 174. Yüzölçümü 1.843 metrekare, denizden yüksekliği ise 620 metredir. Tarihi İpek Yolu olarak bilinen E-90 karayolu ilçe merkezinden geçmektedir. 

Bu yol Şanlıurfa ilini Silopi Habur kapısı üzerinden Irak’a bağlamaktadır.Viranşehir’in 2 bucak,114 köy, 241 mezra bir de beldesi bulunmaktadır. Halkın geçim kaynağı tarım sektörü ve hayvancılıktır. 

İlçe de bulunan Eyüp Nebi Beldesinde Hz. Eyyüp peygamberin Türbesi Bulunmaktadır. Ayrıca Hz.El Yesa Peygamber Türbesi ve Hz.Rahime Hatun Türbesi bulunuyor. İnanç turizmi açısından her yıl yüzlerce turistin akınına uğruyor. 

Viranşehir’e bağlı Eyyüb nebi Beldesinde geleneksel olarak Eyyüb Nebi Sabır ödülleri düzenleniyor.Viranşehir eski kadim kentlerin izlerini günümüze taşıyan, ender kentlerden biri. Yedi kez viran olan, ama her seferinde yaşamı yeniden inşa eden güçlü bir mirası özünde taşıyan mistik bir yerleşim yeri.

Tella Martyrionu (Dikmeler)

Şanlıurfa’nın Hristiyanlık Dönemi eserlerine dair en önemli yapılarındandır. Sekizgen planlı yapının 4. veya 5. yüzyılda bir azizin anısına martyrion, yani şehitlik olarak inşa edildiği tahmin edilmektedir Tamamı 8 adet olmasına rağmen, bugün sadece bir tanesi ayakta kalabilmiştir. 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarında çekilen fotoğraflarda dikmelerden altısının ayakta olduğu görülmektedir.İbrahim

Paşa Konağı

Konak, Milli Aşiret Reisi ve Hamidiye Alayları Komutanı İbrahim Paşa tarafından 1905-1907 yılları arasında yaptırılmıştır. Paşa Konağı ve Paşalar Okulu olarak da bilinen tarihi bina çok uzun yıllar eğitim amaçlı kullanılmıştır. 1970’li yıllardan sonra kaderine terk edilen yapı 2005 yılında yeniden restore edilmiştir. Bu görkemli taş yapı bugün Viranşehir İlçe Kütüphanesi olarak hizmet vermektedir.

Eyyubnebi Köyü

Şanlıurfa’nın inanç turizmi açısından en önemli ziyaret noktalarından biri Eyyubnebi Köyü’dür. Şanlıurfa’ya yaklaşık 100, Viranşehir ilçe merkezine 20 km uzaklıkta Viranşehir’in kuzeybatısında bulunur. Köyde Eyyub Peygamber’in eşi Rahime’nin ve Elyesa Peygamber’in türbeleri mevcuttur. Efsaneye göre Hz. Elyesa Peygamber’in güneşlenirken sırtını dayadığı taşın burada olduğuna inanılır. Bu büyük bazalt taş “Sabır Taşı” olarak bilinir ve Müslümanlarca kutsal kabul edilir. 

Bu köyün en azından 400 yıldır Eyyubnebi adıyla anıldığı Osmanlı Dönemi’nden kalan vakfiyesinden anlaşılmaktadır. Bağdat seferi esnasında köye uğrayarak türbeleri ziyaret eden Osmanlı Padişahı IV. Murat çevredeki 17 köyün gelirini bu türbelerin bakımı için vakfetmiştir. Özellikle dini bayramlarda Şanlıurfa ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen onbinlerce insan bu türbeleri ziyaret eder.