Yakup Kalfa Türbesi

16 yy. Urfa’sında doğduğu bilinmektedir.  Şanlıurfa Müzesi’nde bulunan bir tarikat silsilenamesinde Yakup Kalfa’nın Halveti tarikatının Urfa’daki kurucusu ve şeyhi olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Divan Edebiyatı’nın önemli isimlerinden olan Urfa’lı Şair Nâbi’nin şeyhi olduğu rivayet edilmektedir. Türbesi Şanlıurfa kalesinin eteğinde ve Aynı Zeliha gölünün güney batısındadır. Türbesinin bulunduğu alana kurulan mahalleye bu türbeden dolayı  “Yakupbiye Mahallesi” ismi verilmiştir.