Yorgancı Sokak (994.Sokak)

Şanlıurfa’nın tarihi ve mimari dokusunun önemli bir kısmını sokaklar oluşturur. Yüzlerce güzel ve tarihi sokaktan oluşan bu dokunun önemli bir kısmı bozulmadan günümüze ulaşmıştır. Bazalt taş döşeli bu sokaklarda taş evlerin cumbaları ve kabaltı denilen beşik tonoz örtülü geçitler bulunmaktadır. Yıldız meydanının doğusundan başlayıp kuzeye doğru devam ettikten sonra Yıldız Sarayı Konuk evinden sonra doğuya yönelir. Yorgancı Sokağının en güzel bölümü, Abdülkadir Hakkâri Evi’nin ve kabaltı’nın yer aldığı bölümdür. Dar sokağın kesme taştan yüksek duvarlarla sınırlandığı bu bölümünde Abdülkadir Hakkari Evinden sokağa taşan konsol ve gönye çıkmalar kabaltı ile birlikte sokağa güzel bir görünüm kazandırmıştır.