Zincirli Sokağı

Yusuf Paşa Mahallesi’ndeki Osmanlı dönemine ait geleneksel Urfa Sokağı batıda Vezir Hamamı’nın bulunduğu Vezir Sokağı’ndan başlayıp doğuya doğru uzayarak Akyol Sokağı’na açılan dar bir sokaktır. Bazalt parke taş döşeli sokağın orta kesimlerinde, kuzeyindeki duvar üzerinde yer alan ve taş konsollara oturmuş dört adet cumba ile güneydeki duvar üzerindeki taş konsollara oturmuş bir cumba sokağa perspektif kazandırmıştır.